Vespers in de Stevens Seizoen 2009-2010

Op zaterdag 5 september 2009 start de nieuwe serie zaterdagmiddagvespers in de Stevenskerk met een Evensong in de Grote Kerk. Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt zingt o.a. het Magnificat van Pachelbel. Aanvang 16.00 uur.

Het programma van het gehele seizoen 2009-2010 vindt u onder de link “Vespers in de Stevens” in de blauwe balk rechts, onder “Blogroll”. 

Concert Spirituel op 6 juni 2009

Op zaterdag 6 juni 2009 geeft Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt, samen met Joost Langeveld, orgel, een concert met religiueze muziek rond het thema Trinitatis.

Joost Langeveld speelt op het König-orgel o.a. de allesomvattende Preludium en Fuga in Es dur van J.S.Bach. Capella Cumerana zingt werken van Vibaldi, Weelkes, Stanford, Turner, Pärt en Sisask. Wam de Moor en Henk Gols zullen enkele gedichten voordragen.

Dit concert vormt de afsluiting van een seizoen koorvespers en evensongs op zaterdagmiddag in de Stevenskerk. De toegang is gratis. Aanvang 16.00 uur.

Capella Cumerana zingt in de Kerstnacht

Op woensdag 24 december om 22.30 uur vindt in de Njmeegse Stevenskerk de sfeervolle Kerstnachtviering plaats. Voorganger is ds. Henk Gols. Medewerking verlenen Joost Langeveld, orgel, Nijmeegs Symfonisch blaasorkest o.l.v. Hans van Gemert, Pip van Steen, fluit, en de voor de gelegenheid met extra zangers uitgebreide Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt. Naast de bekende Kerstliederen die met de volle kerk gezongen worden, zal het koor o.a. Shepherd’s Pipe Carol van John Rutter en Bethlehem Down van Peter Warlock zingen.

Om verzekerd te zijn van een zitplaats, dient men tijdig aanwezig te zijn. De kerk is sfeervol verlicht met kaarsen in alle kroonluchters. Voor de dienst wordt gemusiceerd door orkest en organist.

Vespers met Capella Cumerana najaar 2008

Elke eerste zaterdag van de maand van 16.00 to 16.45 uur zingt Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt de vespers in de Stevenskerk. Verstilling en spiritualiteit in het hart van de stad.

Programma najaar 2008

6 september: Concert Spirituel met Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité van Olivier Messiaen        Berry van Berkum, orgel      Capella Cumerana, gregoriaans

4 oktober:      Evensong, engelse koorvesper aan de vooravond van de 3e zondag van de herfst             werken van Stanford, Wesley en Smith, Capella Cumerana

1 november:   Evensong, engelse koorvesper op Allerheiligen, met werken van Batten, Sisask en Victoria      Capella Cumerana

6 december     Evensong, engelse koorvesper aan de vooravond van 2e Advent           o.a. werken voor violoncello solo van JS Bach door Mirjam Mudde, cello en Capella Cumerana

Orgelconcert a la Schweitzer met Capella Cumerana

Op dinsdag 4 september 2007 verzorgt Berry van Berkum een orgelconcert a la Schweitzer in de Stevenskerk te Nijmegen. Net als bij de concerten van Albert Schweitzer in 1928 en 1932 in Nijmegen, wordt aan het orgelconcert meegewerkt door een koor, dat ondermeer de Bachkoralen zingt. Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt zal naast de Bachkoralen ook enkele gregoriaanse gezangen verzorgen. Berry van Berkum speelt muziek van Bach, Franck, Langlais, Vierne en Messiaen.

Trinitatisvesper in de Stevens

op zaterdag 2 juni verzorgt Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt de vesper aan de vooravond van Trinitatis in de Stevenskerk te Nijmegen. Gezongen wordt het motet “O Trinity, most blessed light” van de engelse componist C.K.Turner. Berry van Berkum bespeelt het König-orgel, ondermeer met de Fuga in Es-dur van J.S.Bach. Tevens wordt met koor, aanwezigen en orgel de Lofzang van Maria gezongen in een toonzetting van Toon Hagen. Aanvang 16.00 uur, toegang vrij.Š

Driekoningenvesper in de Stevens

“DRIEKONINGENVESPER”
Vesper voor Epifanie met werken van J.S. Bach en H.Schütz
zaterdag, 6 januari 2007
in de Stevenskerk te Nijmegen
 Vespercantorij Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt
Anke Foede, viool
Cor van Wageningen, orgel
Henk Gols, voorganger

Aanvang: 16.00 uur
Duur: ongeveer 45 minuten
Toegang vrij, collecte.
Gedurende de wintermaanden worden de vespers op zaterdagmiddag in de Stevens in de sfeervolle Zuiderkapel gehouden.
Het feest van Epifanie, op 6 januari, is ouder dan het geboortefeest van Jezus op 25 december. Het is het lichtfeest van het aantreden van de Messias in onze wereld. In de volksmond is het feest “Driekoningen” gaan heten. Maar het gaat om meer dan de pelgrimage van enkele magiërs naar het Christuskind: bij Epifanie horen ook de thema’s van Christus’entree in het beloofde land via de doop in de Jordaan, en van het bruiloftsfeest dat aan de overzij van het water te Kana wacht.
Iets van het stralende licht zal te horen zijn in de vioolsonate in G van J.S. Bach. Ook het Magnificat van Heinrich Schütz zal bijdragen aan de feestvreugde.
De eerstvolgende vesper is op zaterdag 3 februari. Berry van Berkum (orgel) en Pip van Steen (fluit) zullen hun medewerking verlenen.
Vespers zijn er (buiten de zomermaanden) op elke eerste zaterdag van de maand. Aanvang steeds om 16 uur.
Stichting Ontcommer
De vespers in de Stevenskerk worden mogelijk gemaakt door Stichting Ontcommer (‘Spiritualiteit en cultuur in het hart van Nijmegen’). De stichting is geheel van giften afhankelijk (girorekening 8488420 t.n.v. Stichting Ontcommer te Nijmegen).
  

 

Kerstnacht in de Stevens

Zondag 24 december a.s. om 22.30 uur in de Stevenskerk: Kerstnachtdienst met Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt, Nijmeegs Symphonisch Blaasorkest o.l.v. Hans van Gemert en organist Joost Langeveld. Voorgangers: Henk Gols en Jan van Hooydonk.

Capella Cumerana is voor de Kerstnachtviering uitgebreid met ervaren zangers uit verschillende Nijmeegse kamerkoren. Samen zullen zij  “O Magnum Mysterium” van Francis Poulenc uitvoeren, evenals het juweeltje “Ubi caritas” van Maurice Duruflé. In de verstilling van de grote kerkruimte, bij het licht van de prachtige kaarsenkronen, zal deze franse muziek iets overbrengen van het wonder van het Licht dat tot ons is gekomen.

Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje, komt u dan op tijd; de kerkdeuren gaan om 22.00 uur open.