Bach en Messiaen in de Stevens

Op dinsdag 8 juli geeft Jetty Podt een orgelconcert in de Stevenskerk te Nijmegen met werken van Bach en Messiaen. Aanvang 20.30 uur.

Zo op het oog een wat vreemde combinatie, Bach en Messiaen. Maar wie de muziek van beide componisten nader beschouwt en tot zich door laat dringen, ontdekt dat de 18e eeuwse lutheraan en en de 20e eeuwse roomskatholiek iets heel wezenlijks met elkaar gemeen hebben: een diep doorvoelde mystiek kleurt hun muzikale scheppingen. 

Vanwege het 100e geboortejaar van Olivier Messiaen klinkt van hem de cyclus L’Ascension (de Hemelvaart) . Deze cyclus uit 1933 bestaat uit 4 delen, waarvan het derde, “Transports de joie” misschien het meest tot de verbeelding spreekt met zijn overrompelende passagewerk.         Het tweede deel “Alleluias sereins d’une âme qui désire le ciel” is echter van een bijzondere poëtische schoonheid. In de de ruime akoestiek van de Stevenskerk komt het werk goed tot zijn recht.

orgelconcert in Zwitserland

Op 22 juni 2008 geven Berry van Berkum en Jetty Podt een orgelconcert in Muri, Zwitserland. Zij bespelen daar de drie orgels van de kloosterkerk. Zij doen dit aan de hand van een programma rond de destijds in heel Europa bekende melodie La Monica. Composities uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Engeland van o.a. J.S.Bach, D.Buxterhude, W.Byrd, G.Frescobaldi, en B.Matter. Ook enkele composities voor twee orgels ontbreken niet.  Aanvang 17.00 uur.Š

concert in Orgelpark Amsterdam

Op 22 november 2007 speelt Jetty Podt in het Orgelpark in Amsterdam. Het betreft een concert met kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Op het programma werken van Nederlandse componisten, gevolgd door Oost-europese componisten en afgesloten met psalm 42 van Mendelssohn. Onder andere staan twee werken geschreven over de melodie van “Von Gott will ich nicht lassen “  centraal: het ene een stuk van Jan Welmers, getiteld Nachtmuziek, met daarin citaten van de koraalbewerking van Bach. Het andere een stuk van Bert Matter in minimal music stijl. Beide componisten waren conservatoriumdocent van Jetty Podt in resp. Utrecht en Arnhem. Zie ook www.orgelpark.nl. Het orgelpark, daar moet u een keer geweest zijn!!

 

concert in Roden op 12 oktober

Jetty Podt en Berry van Berkum verzorgen een orgelconcert op het Hinszorgel in de Catharinakerk in Roden, op vrijdag 12 oktober 2007.  Op het programma staan werken van Bach, Buxtehude, Byrd, Frescobaldi, du Caurroy en anderen. Het geheel is opgebouwd rond de melodie van La Monica, ofwel Von Gott will ich nicht lassen. De vox humana van Jetty Podt wordt ingezet, evenals die van het publiek. Ook spelen de organisten drie- en vierhandige muziek. Een uitkomst op een orgel zonder pedaalregisters…

Orgelconcert a la Schweitzer met Capella Cumerana

Op dinsdag 4 september 2007 verzorgt Berry van Berkum een orgelconcert a la Schweitzer in de Stevenskerk te Nijmegen. Net als bij de concerten van Albert Schweitzer in 1928 en 1932 in Nijmegen, wordt aan het orgelconcert meegewerkt door een koor, dat ondermeer de Bachkoralen zingt. Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt zal naast de Bachkoralen ook enkele gregoriaanse gezangen verzorgen. Berry van Berkum speelt muziek van Bach, Franck, Langlais, Vierne en Messiaen.

Bachconcert op 21 augustus

Op dinsdag 21 augustus a.s. geeft Jetty Podt een orgelconcert in de Stevenskerk te Nijmegen met louter werken van J.S.Bach. Aanvang 20.30 uur.

Jetty Podt opent deze Bach-avond met het fraaie Fantasia en Fuga in c moll. Na een drietal koraalbewerkingen, waaronder “Wachet auf” en “Valet will ich dir geben”, brengt zij de speelse, maar zeker ook virtuoze triosonate 1 in Es dur.  Het programma wordt, na een volgend drietal koraalbewerkingen, besloten met de beroemde Toccata en Fuga in d moll.

Het is bij elk Bachconcert op het König-orgel weer de vraag of de organist erin slaagt het orgel optimaal te laten klinken. Elke keer weer maken de gemaakte keuzes van vooral de registraties de tongen van de luisteraars los. U bent van harte welkom om mee te discussiëren na afloop van het concert bij café Biessels aan de Grote Markt. Bij mooi weer buiten!

Mariken van Nieumeghen, concert in Haarlem

Š op  zaterdag 23 juni 2007 gaf Jetty Podt in samenwerking met Wam de Moor, declamatie, een orgelconcert in de RK kathedraal sint Bavo te Haarlem. Op het programma een uitvoering van het mirakelspel “Mariken van Nieumeghen”. 

Organiste Jetty Podt en neerlandicus Wam de Moor, beiden uit Nijmegen, realiseerden in 2005, het jaar waarin hun stad zijn 2000-jarig bestaan vierde, met dit orgelconcert hun verlangen om het mooiste mirakelspel dat onze literatuur bezit tot leven te brengen. De Moor sneed de tekst terug tot de wezenlijke thema’s, Podt zocht en vond de orgelmuziek die bij deze adaptatie paste, en het geheel werd een uitvoering in de grote Sint Steven te Nijmegen waarover men zeer te spreken was. Uitvoeringen in de Eusebiuskerk (Arnhem) en de Sint Jan (’s-Hertogenbosch) volgden. De cyclus wordt vervolgd met uitvoeringen in de Rk Sint Bavo te Haarlem op 23 juni 2007 en de Nicolaikerk in Utrecht op 1 september 2007.   

In de adaptatie is behouden het wezen van het stuk zoals aan het eind van de vijftiende eeuw door de anonieme, waarschijnlijk Antwerpse schrijver is opgeschreven. De figuren van Mariken van Nieumegen en Moenen, de duivel, spreken tot de verbeelding. Een onschuldig boerenmeisje, vanuit het dorp van haar heeroom naar de markt in de grote stad Nijmegen gestuurd, valt in handen van de verleider, laat, afgewimpeld door haar tante, in wanhoop oom, huis en stad achter zich en gaat in het verre Antwerpen goede sier maken. Intussen léért ze veel, en de rederijker die het stuk schreef, doet terzijde een aanval op de onontwikkelde mensen, door wie de ware kunst verloren gaat. Het zou zo maar in onze tijd geplaatst kunnen worden! Maar behalve dat Mariken veel leert, is ze ook het meisje van velen, dat de aanleiding wordt voor moord en doodslag. Moenen lacht in zijn vuistje. Die ziel zal hij hebben! Maar na de zondeval komt de spijt om het verlies van haar deugd, het berouw over het kwaad dat ze heeft laten gebeuren en het verlangen naar haar vaderstad. Ze keren terug.

Nu krijgt het stuk zijn ware katholieke gezicht. Wie gezondigd heeft kan bij oprecht berouw vergeving krijgen. Het is Maria, Jezus’moeder, die altijd Marikens houvast is gebleven, en dankzij haar voorspraak met God, krijgt Mariken een herkansing. Moenen woedend, probeert nog van alles, laat het meisje zelfs van hoog boven de Sint Steven naar beneden vallen: ziedaar het wonder, het meisje leeft en keert terug in de armen van haar oom. Natuurlijk moet de zondares boeten, zelfs de paus kan haar niet zomaar absolveren, maar uiteindelijk sterft zij als een brave vrouw in een nonnenklooster.

 

Bij de tekenende fragmenten uit het toneelstuk koos de organiste passende muziek. Na de aankondiging van het spel voert de tekst ons deze geschiedenis binnen, en daarna zorgen diverse componisten voor de ondersteuning van de tekst. Of is het misschien omgekeerd en geven de woorden een kader voor de muziek? Wij nodigen u uit te luisteren naar onze roekeloze onderneming, en we zeggen het de voorzegger na: ‘Jonste deed ’t bestaan!’ Uit liefde voor dit Nederlandse, veel te weinig opgevoerde, prachtstuk gedaan.