Het concert Liszt en de Kunsten wordt op donderdag 1 september herhaald in de Grote of Martinikerk in Doesburg.
Jetty Podt bespeelt het fraaie Walckerorgel, Catharina Jansen zingt twee schitterende liederen van Liszt, en u kijkt naar Michelangelo en Juke Hudig. Aanvang 20.00 uur.

Leave a Reply