Hymne 2000 jaar Nijmegen

De Hymne Nijmegen 2000 is gecomponeerd in opdracht van de Nijmeegse Orgelkring ter gelegenheid van het 2000 jarig bestaan van de stad Nijmegen. De hymne kwam voor het eerst tot klinken tijdens het spektakel rond de ontvangst van de bruid van Philips II in de Stevenskerk op 14 juni 2005. Daar werd het uit volle borst door alle aanwezigen gezongen. De tekst is van Joost Langeveld. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Hymne Nijmegen-2000

Recensie Licht en Donker IV

 

NIEUWE MUZIEK EVEN INDRINGEND ALS VERTROOSTEND

Uit De Gelderlander van 20-09-2004 door INEKE VAN MAELSTEDEHoewel pas voor de tweede keer een concert van eigentijdse muziek in Doetinchem plaatsvond onder de vlag van ‘Nieuwe Muziek Doetinchem’ was de belangstelling overweldigend. Bijna tweehonderd bezoekers liepen de Catharinakerk binnen om de werken voor orgel en koor te beluisteren. Vorig jaar boekte de componist Jan Welmers al succes met zijn werk ‘Sequens’, dit jaar was ‘Licht en Donker IV’ aan de beurt. Ook dit werk bleek diep door te dringen in de ziel van menig luisteraar.

Welmers schreef de muziek op teksten van het dagboek van Dag Hammarskjöld. Deze teksten zijn zonder muziek al de moeite waard, maar met het op muziek zetten ervan heeft de componist geen enkele afbreuk aan de waarde ervan gedaan. Met een door de ziel snijdend muzikaal idioom wordt de betekenis van de teksten verder verdiept, waardoor de combinatie van woord en muziek diep binnendringt. Afhankelijk van de aard van de gegeven teksten klinken snerpende samenklanken of speelse riedeltjes.
Welmers volgt de gevoelswaarde van de teksten nauwgezet en weet daar op telkens weer verrassende wijze een ideale symbiose van te maken. Eenzaamheid wordt uitgedrukt door de zang van een adembenemend solist, met ijdelheid wordt de spot gedreven in clowneske melodische bewegingen, snerpende dissonanten bij zwaarmoedige en wanhopige stemmingen. De dynamiek speelt hierbij een doorslaggevende rol. Emoties worden voelbaar. Met de afwisseling van koor, solisten en orgelspel lijkt de componist de ruimten van de ziel te willen verkennen. Het niet gemakkelijke werk had geen betere vertolkers kunnen krijgen. Klaas Stok dirigeerde Capella Isalana en Jetty Podt bespeelde het orgel. De onderlinge wisselwerking was optimaal. Het boeiende extra was dat de orgelpartij geenszins louter uit een begeleidende partij bestond zodat er sprake kon zijn van fascinerend spel.

Van de Hongaar Zoltán Kodály klonk het werk ‘Laudes Organi’, een loflied op het orgel, dat hij op 84-jarige leeftijd schreef kort voor zijn dood in 1967. Een wat eclectisch werk waarin de componist gebruik maakt van gregoriaanse kenmerken, Bachiaanse stijl en Hongaarse folklore. Ook deze compositie werd door koor en organiste met overgave gebracht.

Gehoord: ‘Nieuwe muziek in Doetinchem’ m.m.v. Capella Isalana o.l.v. Klaas Stok en organiste Jetty Podt. Zondagmiddag in de Catharinakerk.

Alice in Orgelland

Alice liep om het grote orgel heen, ze zag een klein deurtje half openstaan. Nieuwsgierig als ze is, stapte ze naar binnen. Ze keek haar ogen uit! Het leuk een heel dicht beplant bos. Er groeiden alleen geen bomen, maar … een soort fluiten. Honderden, misschien wel duizend stonden netjes in rijtjes achter elkaar. Alice lieplangs zo’n rij pijpen op. De pijpen werden steeds groter, ze groeiden haar zelfs boven het hoofd. Ze klom een trapje op en nog één en kwam hoger en hoger in het orgel. Ergens moest toch de allergrootste orgelpijp zijn?

“Wat moet dat hier?” Alice schrok van een scherpe stem naast haar. “Jij mag hier helemaal niet komen! Ik Kapitein Cornet, politieman van het orgel, houd dat heel goed in de gaten.” En vriendelijkers: “Kom maar, ik zal je de weg terug wijzen.”