Orgelconcerten 2007/2008 door Jetty Podt

Jetty Podt heeft een bijzondere concertpraktijk. De orgelconcerten die zij geeft zijn vaak geïnspireerd op iets “bijzonders- buiten-het-orgel”. Het König-orgel van de Stevenskerk, waar zij de vaste bespeelster is, brengt haar telkens weer op nieuwe en frisse ideeën. Daarbij heeft de wederzijdse beïnvloeding van literatuur en muziek haar bijzondere aandacht.

U kunt de volgende concerten boeken voor 2007 en 2008:

Concerten ORGEL EN LITERATUUR:

Liszt en Dante . Franz Liszt raakte heftig geïnspireerd bij het lezen van La Divina Commedia van Dante, en schreef een groot werk voor orkest, dat later bewerkt werd voor symfonisch orgel. Door de muziek word je op geheel nieuwe wijze meegevoerd naar de wereld van Dante. Met de metamorfosen van Ovidius gebeurde hetzelfde. (Dit programma werd eerder in Haarlem en Nijmegen uitgevoerd).

Mariken van Nieumeghen . Dit beroemde mirakelspel bevat nog immer actuele thema’s, en is in het oude middelnederlands van ongekende schoonheid. Door de levendige voordracht van Wam de Moor is het verhaal goed te volgen en komt de grote kwaliteit van de tekst naar voren. Hier ondersteunt de muziek de tekst, maar ook geeft de tekst nieuwe inhoud aan de muziek. Met muziek van Sweelinck, Bach, Eben, Messiaen, afhankelijk van het orgel. (Dit programma werd eerder uitgevoerd in Nijmegen, Arnhem, Cuijk en Den Bosch)

BACHCONCERTEN

Bachconcerten. Een concert met alleen werken van de onovertroffen Johann Sebastian Bach is altijd iets bijzonders, zowel voor uitvoerenden als voor het publiek. Een programma is in wording voor 21 augustus 2007 in de Stevenskerk te Nijmegen, en is daarna ook elders te boeken.

Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden. Neemt u gerust contact met mij op.

Driekoningenvesper in de Stevens

“DRIEKONINGENVESPER”
Vesper voor Epifanie met werken van J.S. Bach en H.Schütz
zaterdag, 6 januari 2007
in de Stevenskerk te Nijmegen
 Vespercantorij Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt
Anke Foede, viool
Cor van Wageningen, orgel
Henk Gols, voorganger

Aanvang: 16.00 uur
Duur: ongeveer 45 minuten
Toegang vrij, collecte.
Gedurende de wintermaanden worden de vespers op zaterdagmiddag in de Stevens in de sfeervolle Zuiderkapel gehouden.
Het feest van Epifanie, op 6 januari, is ouder dan het geboortefeest van Jezus op 25 december. Het is het lichtfeest van het aantreden van de Messias in onze wereld. In de volksmond is het feest “Driekoningen” gaan heten. Maar het gaat om meer dan de pelgrimage van enkele magiërs naar het Christuskind: bij Epifanie horen ook de thema’s van Christus’entree in het beloofde land via de doop in de Jordaan, en van het bruiloftsfeest dat aan de overzij van het water te Kana wacht.
Iets van het stralende licht zal te horen zijn in de vioolsonate in G van J.S. Bach. Ook het Magnificat van Heinrich Schütz zal bijdragen aan de feestvreugde.
De eerstvolgende vesper is op zaterdag 3 februari. Berry van Berkum (orgel) en Pip van Steen (fluit) zullen hun medewerking verlenen.
Vespers zijn er (buiten de zomermaanden) op elke eerste zaterdag van de maand. Aanvang steeds om 16 uur.
Stichting Ontcommer
De vespers in de Stevenskerk worden mogelijk gemaakt door Stichting Ontcommer (‘Spiritualiteit en cultuur in het hart van Nijmegen’). De stichting is geheel van giften afhankelijk (girorekening 8488420 t.n.v. Stichting Ontcommer te Nijmegen).